ผลิตภัณฑ์ของเรา

ไดนาโมมิเตอร์

ไดนาโมมิเตอร์เชิงกลของสายไฟเบอร์ออปติกเป็นเครื่องวัดแรงทางกลซึ่งใช้ในการร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเหนือศีรษะระหว่างเสาที่รับประกันการวัดโหลดแรงดึงที่ต้องการของสายเคเบิล เพื่อป้องกันความเสียหาย และความเสียหายของแคลมป์สายเคเบิลที่ใช้สำหรับยึดกับเสา

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสายไฟเบอร์ออปติกอื่นๆ มีจำหน่ายแยกหรือรวมกันเป็นชุด

สอบถามเกี่ยวกับไดนาโมมิเตอร์ของสายไฟเบอร์ออปติก

อ่านเพิ่มเติม
จบ...
jera advantages