ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์

โรงงาน Jera ผลิตและจำหน่ายสายไฟเบอร์ออปติก แคลมป์ กล่อง อุปกรณ์จับยึดและเสาฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงแบบพาสซีฟ (PON) ที่ใช้ในกลางแจ้ง (เหนือศีรษะ) และเส้นทางจำหน่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในร่ม

ผลิตภัณฑ์ของเรานำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดโดยเทคโนโลยี FTTx โดยเป็นส่วนหนึ่งของ GPON ในอาคารอุตสาหกรรม บ้านริมถนน และศูนย์ข้อมูล